De Kracht van Dans

Dansen heeft een positief effect op mensen. Danskracht richt zich op specifieke doelgroepen om bij te dragen aan welzijn voor lichaam en geest d.m.v. dans. Dat doe ik door gebruik te maken van theorieën, methodes en werkvormen uit de dans, psychomotoriek, yoga, nlp, mindfulness en muziektherapie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat dans niet alleen bijdraagt aan plezier of als sport wordt beoefend maar ook een therapeutisch effect heeft. Dit therapeutisch effect zie je terug in stressreductie, sociale interactie, hersenplasticiteit, stemmingsproblematiek en welzijn in het algemeen. Daarnaast laat dansen positieve effecten zien bij Alzheimerpatiënten. Onder ‘LINKS’ vind je aanvullende inhoudelijke informatie.

Geriatrische patienten

Dansen is onder andere bewezen effectief bij geriatrische ouderen op het gebied van stressreductie, sociale interactie, hersenplasticiteit en welzijn in het algemeen. Dansen heeft een positief effect op het welzijn van geriatrische ouderen. De effecten van Alzheimer worden vertraagd als gevolg van dansen. Iedereen kan binnen zijn of haar mogelijkheden deelnemen: een rolstoel of ander hulpmiddel is geen belemmering. Geriatrische dans is bedoeld voor geriatrische ouderen al dan niet samen met hun begeleider of familie. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen en plezier beleeft. Tijdens de bijeenkomsten worden specifieke onderwerpen behandeld zoals grove en fijne motoriek, ontspanning, stressreductie, mentale uitdaging en natuurlijk welzijn in het algemeen. We gaan op muziek uit de tijd van weleer verschillende ‘dansen’ oefenen. Tijdens deze dansen komen de specifieke behandeldoelen naar voren al dan niet met behulp van ondersteunende attributen.

Mensen met een verstandelijke beperking

Dansen is behalve leuk en gezellig voor iedereen met een verstandelijke beperking ook heel zinvol op andere gebieden. Uit een onderzoek van de Universiteit Gent onder ouders van kinderen met een verstandelijke beperking kwam naar voren dat dansen positieve effecten heeft op groepsgevoel, sociaal contact, zelfbewustzijn, motorische vaardigheden en cognitieve vaardigheden zoals geheugen. Voor een nadere toelichting verwijs ik je graag naar de ‘links’ op deze pagina. Deelnemers kunnen allemaal binnen hun eigen mogelijkheden meedoen al dan niet met begeleiding van een ouder of verzorger. Tijdens de bijeenkomsten wordt telkens gewerkt aan verschillende aandachtsgebieden zoals ritme, richting, motoriek, geheugen, sociale interactie enz. Bovenaan blijft natuurlijk staan dat het leuk en gezellig is. Ongemerkt wordt zo aan de ontwikkeling van de deelnemer gewerkt. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van attributen om de oefeningen te ondersteunen.

Kinderen en Volwassenen
(met psychische klachten)

Tijdens mijn studie psychomotoriek heb ik onderzoek gedaan naar het effect van de combinatie dansen, bewegen, muziek en psychomotoriek. Dansen blijkt een ideale vorm te zijn waar de positieve effecten van bewegen en muziek worden samengevoegd. Cliënten laten positieve resultaten zien bij algemene doelen op de ontwikkelingsdomeinen: sociaal, emotioneel, cognitief, sensorisch, fysiologisch/biologisch en motorisch. Of specifiekere doelen hieruit. Er wordt in kleine groepjes of individueel gewerkt. Na een anamnese worden danswerkvormen ingezet en besproken. Bij kinderen is er een terugkoppeling met ouder of verzorger. Maak gerust een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Audrey Veldkamp

Mijn naam is Audrey Veldkamp en ik ben gediplomeerd FDO danslerares en psychomotorisch (kinder)therapeut. Daarnaast heb ik diverse opleidingen, cursussen en workshops gevolgd op het gebied van mindfulness, yoga, nlp en uiteenlopende dansvormen. Ik werk 30 jaar in onze dansstudio (Vieberink) in Aalten en doe projecten op locatie. In 2013 heb ik de 4-jarige post HBO opleiding tot psychomotorisch therapeut succesvol afgerond. Ik ben afgestudeerd op DansKracht ; de combinatie van muziek & bewegen en psychomotoriek. Dit concept heb ik sindsdien uitgebreid. Ik sta bekend om mijn persoonlijke aandacht, plezier, professionaliteit en enthousiasme. Het is mijn persoonlijke uitdaging om de kennis die ik heb opgedaan verder te vertalen naar danskrachtvormen en daarmee bij te dragen aan het welzijn van mensen.